Pin HP pavilion Sleekbook 14 15

Kho hàng :

 Đang còn hàng tại:

* Số 325 Giải Phóng – Thanh Xuân Hà Nội
* HH2C Khu Đô Thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

 

Bảo hành : 12 Tháng ( đổi mới trong 06 Tháng  đầu  +  Hỗ trợ 50% giá trị trong  06 tháng còn lại)

Giao hàng:
– Miễn phí giao hàng (Trong bán kính 05 km) cho đơn hàng từ 500.000 đ trở lên

– Nhận giao hàng và lắp đặt từ 8h00 – 21h00 các ngày kể cả ngày lễ, thứ 7, CN

–  Miễn phí công thay thế tại công ty, lấy ngay sau 10 phút

Giá bán:389.000 VNĐ 359.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm

Pin HP pavilion Sleekbook 14 15 hàng chính hãng giá rẻ nhất

 

pin-hp-seleekbook-14-15

 

 

Capacity:37Wh

Voltage:14.4V

Colour:Black

Part Number:

HSTNN-YB4D     TPN Q113     TPN Q114  694864-851
VK04           TPN Q115     695192-001

 Dùng chung cho các models Laptop :

Chromebook 14-c010us Pavilion Sleekbook 14-b032tx Pavilion Sleekbook 15-b002sk Pavilion Sleekbook 15-b011tu
Pavilion Sleekbook 14-b000 Pavilion Sleekbook 14-b033ca Pavilion Sleekbook 15-b002sm Pavilion Sleekbook 15-b012ee
Pavilion Sleekbook 14-b000eo Pavilion Sleekbook 14-b034tu Pavilion Sleekbook 15-b002sq Pavilion Sleekbook 15-b012nr
Pavilion Sleekbook 14-b000ex Pavilion Sleekbook 14-b035tu Pavilion Sleekbook 15-b002sx Pavilion Sleekbook 15-b012se
Pavilion Sleekbook 14-b000sg Pavilion Sleekbook 14-b050tu Pavilion Sleekbook 15-b002tu Pavilion Sleekbook 15-b012tu
Pavilion Sleekbook 14-b000ss Pavilion Sleekbook 14-b051tu Pavilion Sleekbook 15-b002tx Pavilion Sleekbook 15-b013ei
Pavilion Sleekbook 14-b000sx Pavilion Sleekbook 14-b052tu Pavilion Sleekbook 15-b003ee Pavilion Sleekbook 15-b013tu
Pavilion Sleekbook 14-b001au Pavilion Sleekbook 14-b053tu Pavilion Sleekbook 15-b003eia Pavilion Sleekbook 15-b020el
Pavilion Sleekbook 14-b001ea Pavilion Sleekbook 14-b054tu Pavilion Sleekbook 15-b003em Pavilion Sleekbook 15-b020et
Pavilion Sleekbook 14-b001ek Pavilion Sleekbook 14-b056tu Pavilion Sleekbook 15-b003eu Pavilion Sleekbook 15-b020ew
Pavilion Sleekbook 14-b001sa Pavilion Sleekbook 14-b057tu Pavilion Sleekbook 15-b003ev Pavilion Sleekbook 15-b020st
Pavilion Sleekbook 14-b001tx Pavilion Sleekbook 14-b070ed Pavilion Sleekbook 15-b003se Pavilion Sleekbook 15-b020sw
Pavilion Sleekbook 14-b002au Pavilion Sleekbook 14-b090sd Pavilion Sleekbook 15-b003sh Pavilion Sleekbook 15-b023cl
Pavilion Sleekbook 14-b002ea Pavilion Sleekbook 14z-b000 Pavilion Sleekbook 15-b003sia Pavilion Sleekbook 15-b024sl
Pavilion Sleekbook 14-b002eo Pavilion Sleekbook 14-b106au Pavilion Sleekbook 15-b003sq Pavilion Sleekbook 15-b025ec
Pavilion Sleekbook 14-b002sk Pavilion Sleekbook 14-b109tx Pavilion Sleekbook 15-b003tu Pavilion Sleekbook 15-b025sc
Pavilion Sleekbook 14-b002tx Pavilion Sleekbook 14-b110sa Pavilion Sleekbook 15-b003tx Pavilion Sleekbook 15-b027ec
Pavilion Sleekbook 14-b003au Pavilion Sleekbook 14-b145tx Pavilion Sleekbook 15-b004ev Pavilion Sleekbook 15-b027el
Pavilion Sleekbook 14-b005au Pavilion Sleekbook 14-b151tu Pavilion Sleekbook 15-b004tu Pavilion Sleekbook 15-b027sc
Pavilion Sleekbook 14-b006au Pavilion Sleekbook 15-b000ed Pavilion Sleekbook 15-b005ej Pavilion Sleekbook 15-b028sl
Pavilion Sleekbook 14-b006tu Pavilion Sleekbook 15-b000ej Pavilion Sleekbook 15-b005el Pavilion Sleekbook 15-b030eb
Pavilion Sleekbook 14-b008tu Pavilion Sleekbook 15-b000em Pavilion Sleekbook 15-b005tu Pavilion Sleekbook 15-b030ec
Pavilion Sleekbook 14-b009tu Pavilion Sleekbook 15-b000es Pavilion Sleekbook 15-b006ed Pavilion Sleekbook 15-b030eg
Pavilion Sleekbook 14-b010au Pavilion Sleekbook 15-b000et Pavilion Sleekbook 15-b006ee Pavilion Sleekbook 15-b030el
Pavilion Sleekbook 14-b010tu Pavilion Sleekbook 15-b000ev Pavilion Sleekbook 15-b006eo Pavilion Sleekbook 15-b030ew
Pavilion Sleekbook 14-b010us Pavilion Sleekbook 15-b000sh Pavilion Sleekbook 15-b006se Pavilion Sleekbook 15-b032el
Pavilion Sleekbook 14-b012tu Pavilion Sleekbook 15-b000sm Pavilion Sleekbook 15-b007ee Pavilion Sleekbook 15-b033el
Pavilion Sleekbook 14-b013au Pavilion Sleekbook 15-b000sq Pavilion Sleekbook 15-b007se Pavilion Sleekbook 15-b035ec
Pavilion Sleekbook 14-b013cl Pavilion Sleekbook 15-b000ss Pavilion Sleekbook 15-b007sx Pavilion Sleekbook 15-b035el
Pavilion Sleekbook 14-b013nr Pavilion Sleekbook 15-b001ee Pavilion Sleekbook 15-b008ee Pavilion Sleekbook 15-b036ez
Pavilion Sleekbook 14-b014au Pavilion Sleekbook 15-b001eia Pavilion Sleekbook 15-b008se Pavilion Sleekbook 15-b038ca
Pavilion Sleekbook 14-b014tu Pavilion Sleekbook 15-b001em Pavilion Sleekbook 15-b008tu Pavilion Sleekbook 15-b040ep
Pavilion Sleekbook 14-b015dx Pavilion Sleekbook 15-b001eo Pavilion Sleekbook 15-b008tx Pavilion Sleekbook 15-b040sl
Pavilion Sleekbook 14-b017cl Pavilion Sleekbook 15-b001eu Pavilion Sleekbook 15-b009ee Pavilion Sleekbook 15-b040sp
Pavilion Sleekbook 14-b017nr Pavilion Sleekbook 15-b001ev Pavilion Sleekbook 15-b009se Pavilion Sleekbook 15-b041eb
Pavilion Sleekbook 14-b019us Pavilion Sleekbook 15-b001se Pavilion Sleekbook 15-b009ss Pavilion Sleekbook 15-b041sb
Pavilion Sleekbook 14-b020es Pavilion Sleekbook 15-b001sh Pavilion Sleekbook 15-b009tu Pavilion Sleekbook 15-b042sf
Pavilion Sleekbook 14-b022au Pavilion Sleekbook 15-b001sia Pavilion Sleekbook 15-b010ej Pavilion Sleekbook 15-b043sf
Pavilion Sleekbook 14-b023au Pavilion Sleekbook 15-b001ss Pavilion Sleekbook 15-b010es Pavilion Sleekbook 15-b044sf
Pavilion Sleekbook 14-b023tu Pavilion Sleekbook 15-b001su Pavilion Sleekbook 15-b010et Pavilion Sleekbook 15-b045el
Pavilion Sleekbook 14-b026au Pavilion Sleekbook 15-b001tu Pavilion Sleekbook 15-b010ew Pavilion Sleekbook 15-b045sf
Pavilion Sleekbook 14-b028au Pavilion Sleekbook 15-b002ed Pavilion Sleekbook 15-b010ss Pavilion Sleekbook 15-b050ea
Pavilion Sleekbook 14-b028tu Pavilion Sleekbook 15-b002ee Pavilion Sleekbook 15-b010st Pavilion Sleekbook 15-b050eb
Pavilion Sleekbook 14-b029au Pavilion Sleekbook 15-b002ej Pavilion Sleekbook 15-b010sw Pavilion Sleekbook 15-b050el
Pavilion Sleekbook 14-b029tu Pavilion Sleekbook 15-b002ek Pavilion Sleekbook 15-b010t Pavilion Sleekbook 15-b050ew
Pavilion Sleekbook 14-b030tu Pavilion Sleekbook 15-b002em Pavilion Sleekbook 15-b010tx Pavilion Sleekbook 15-b050sa
Pavilion Sleekbook 14-b030tx Pavilion Sleekbook 15-b002eq Pavilion Sleekbook 15-b010us Pavilion Sleekbook 15-b050sf
Pavilion Sleekbook 14-b031tu Pavilion Sleekbook 15-b002ev Pavilion Sleekbook 15-b011et Pavilion Sleekbook 15-b050sr
Pavilion Sleekbook 14-b031tx Pavilion Sleekbook 15-b002se Pavilion Sleekbook 15-b011nr Pavilion Sleekbook 15-b050sw
Pavilion Sleekbook 14-b031us Pavilion Sleekbook 15-b002sh Pavilion Sleekbook 15-b011st Pavilion Sleekbook 15-b051ea
Pavilion Sleekbook 15-b140ca Pavilion Sleekbook 15-b076ed Pavilion Sleekbook 15-b055er Pavilion Sleekbook 15-b051el
Pavilion Sleekbook 15-b152sg Pavilion Sleekbook 15-b079er Pavilion Sleekbook 15-b055sr Pavilion Sleekbook 15-b051er
Pavilion Sleekbook 15-b153sg Pavilion Sleekbook 15-b079sr Pavilion Sleekbook 15-b058sr Pavilion Sleekbook 15-b051sf
Pavilion Sleekbook 15-b156eo Pavilion Sleekbook 15-b086er Pavilion Sleekbook 15-b060sf Pavilion Sleekbook 15-b051sr
Pavilion Sleekbook 15-b192sa Pavilion Sleekbook 15-b086sr Pavilion Sleekbook 15-b060sl Pavilion Sleekbook 15-b052ea
Pavilion Ultrabook 14-b000 Pavilion Sleekbook 15-b090sd Pavilion Sleekbook 15-b061el Pavilion Sleekbook 15-b052s
Pavilion Ultrabook 14-b002eo Pavilion Sleekbook 15-b115ea Pavilion Sleekbook 15-b061sf Pavilion Sleekbook 15-b053ea
Pavilion Ultrabook 14-b003sa Pavilion Sleekbook 15-b143cl Pavilion Sleekbook 15-b070ed Pavilion Sleekbook 15-b053sr
Pavilion Ultrabook 14-b005ea Pavilion Sleekbook 15t-b000 Pavilion Sleekbook 15-b070sl Pavilion Sleekbook 15-b054sf
Pavilion Ultrabook 14-b005sa Pavilion Sleekbook 15-b103au Pavilion Sleekbook 15-b072ed Pavilion Ultrabook 14-b037tu
Pavilion Ultrabook 14-b006sa Pavilion Sleekbook 15-b114tx Pavilion Ultrabook 14-b027tx Pavilion Ultrabook 14-b100eo
Pavilion Ultrabook 14-b008sa Pavilion Sleekbook 15-b116sa Pavilion Ultrabook 14-b028tx Pavilion Ultrabook 14-b110tx
Pavilion Ultrabook 14-b027tu Pavilion Sleekbook 15-b118sa Pavilion Ultrabook 14-b036tu Pavilion Ultrabook 14-b119tu
    Pavilion Ultrabook 15-b103sg Pavilion Ultrabook 14-b120tu
    Pavilion Ultrabook 15-b104eo Pavilion Ultrabook 14-b121tx
    Pavilion Ultrabook 15-b174eg Pavilion Ultrabook 14-b122tx

Hình ảnh :  Pin HP pavilion Sleekbook 14 15

Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước to và rõ ràng hơn

 

pin-hp-seleekbook-14-15

 

Thanh toán:

– Giao hàng thu tiền tại nhà chỉ áp dụng với khách hàng nội thành Hà Nội.

– Khách hàng ngoại tỉnh vui lòng thanh toán trước 100% đơn hàng.

–  Giá cả có thể thương lượng tùy thuộc vào số lượng hàng đặt mua

huongdanmuahang

Bạn vui lòng gọi điện trước để biết thông tin sản phẩm
Tel: 0246.670.5678  Hotline : 0946 271 272

Giao hàng :

  • Giao hàng trong nội thành :

– Miễn phí vận chuyển đối với các quận nội thành trong bán kính 05 km

  • Giao hàng ngoại thành và các tỉnh :

–  Phí vận chuyển với các quận, huyện ngoại thành nhân viên của Tuấn Kiệt  sẽ thỏa thuận với khách hàng

–  Phí vận chuyển các tỉnh sẽ tính theo cước bưu điện

Lưu ý : Khách hàng vui lòng thanh toán chi phí đổi trả hàng và chi phí vận chuyển phát sinh (nếu có)

Chi tiết thêm quí khách có thể xem tại chính sách giao hàng của công ty Tuấn Kiệt

Đổi hàng – Trả lại hàng:

Hoàn 100% tiền mặt nếu sản phẩm khách hàng nhận được không đúng với sản phẩm mà khách hàng đặt hàng trực tuyến ( Hàng hóa phải còn đầy đủ các bộ phận/chi tiết, không có dấu hiệu sử dụng, hỏng hóc hoặc hộp bao bì hàng hoá không bị móp, rách. )

chi tiết quí khách xem thêm tại chính sách đổi trả hàng của công ty Tuấn Kiệt

Công ty Tuấn Kiệt chuyên phân phối  Pin Laptop HP các loại

Có thể bạn quan tâm các loại pin laptop khác của chúng tôi :

Pin laptop  Acer | Pin laptop Dell | Pin laptop Lenovo | Pin Laptop Toshiba |Pin Laptop Asus | Pin Laptop Sam Sung | Pin Laptop Sony| Pin Macbook – Apple | Pin Laptop HP |

Liên hệ:

tuankietonline

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Sạc pin laptop chính hãng giá rẻ nhất. .